MERCEDES BENZ OM421 turbo 197kW, 1998 metų

Kaina : 4500 eurų + PVM